DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. Wiktorii Kowalewskiej

Menu serwisu

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
27 Stycznia 2020
Imieniny obchodzą
Angelika, Ilona, Jan Chryzostom, Julian,
Przybysław

Do końca roku zostało 340 dni.
Zodiak: Wodnik

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży uruchomił filię Domu Pomocy Społecznej dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych w Kownatach gmina Piątnica.

Z dniem 23 marca 2015 roku uprawomocniła się Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.1.2015.MN z dn. 9 marca 2015r ,( Decyzja Wojewody.pdf ) na mocy której Wojewoda Podlaski  udziela zezwolenia na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży dla 30 osób w podeszłym wieku, oraz filii w Kownatach dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych- wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę podlaskiego poz. Nr 19.( Wykaz domów pomocy społecznej.pdf)

Dom prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży na zlecenie powiatu łomżyńskiego. (Umowa o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z dn.7 listopada 2013 oraz aneks z dnia 24 marca 2015r - ( Aneks do Umowy.pdf)

Decyzję o umieszczeniu w DPS podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, działający z upoważnienia Starosty łomżyńskiego.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2017 Starosty łomżyńskiego wynosi: 3190 zł - Zarządzenie_Nr 3/2017.pdf

Do filii Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych kieruje się osoby na podstawie  §  §   8 -12  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz.964 ) - Rozporządzenie Ministra Pracy.pdf

 Warunki pobytu w Domu Pomocy Społecznej Filia w Kownatach:

Filia Domu Pomocy Społecznej w Kownatach dla osób przewlekle psychicznie chorych jest pięknie położona na skrapie rzeczki Łojewek, 15 km od Łomży w budynku byłej szkoły podstawowej.

Budynek ten, wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz jednohektarową działką to dar Gminy Piątnica dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej.

Budynek został gruntownie zmodernizowany, przybudowany, rozbudowany i wyremontowany. Obecnie mieszczą się w nim dwie placówki pomocy społecznej tj:

- Ośrodek Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to placówka pobytu dziennego dla 50 osób, prowadzona przez PKPS na zlecenie Starosty Łomżyńskiego.

- Dom Pomocy Społecznej dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, prowadzony przez PKPS na zlecenie Starosty Łomżyńskiego.

Filia DPS w Kownatach posiada 20 miejsc w siedmiu pokojach dwuosobowych z łazienkami i dwóch pokojach trzyosobowych z łazienkami. Warunki pobytu w tym DPS ilustrują niżej prezentowane zdjęcia.             Warunki pobytu-galeria zdjęć 

Dom Pomocy Społecznej w Łomży
 dla osób w podeszłym wieku

 

Dom Pomocy Społecznej filia w Kownatach
  dla osób przewlekle psychicznie chorych

 

Dom Pomocy Społecznej  świadczy mieszkańcom na poziomie obowiązujących standardów: usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające:

-   Miejsce zamieszkania ( pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe,   

    dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).
-   Wyżywienie ( zgodnie z normami żywieniowymi dla osób starszych)
-   Odzież i obuwie( na miarę potrzeb każdego mieszkańca Domu)
-   Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
-   Codzienna pielęgnacja
-   Pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszka
-   Możliwość udziału mieszkańców w terapii zajęciowej, prowadzonej przez 

    wykwalifikowanego instruktora
-   Podnoszenie sprawności i aktywizowanie pensjonariuszy poprzez spotkania

    integracyjne z harcerzami, uczniami szkół podstawowych  i

    ponadpodstawowych oraz seniorami z Klubu Seniora w Łomży,
-   Zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych na terenie Domu
-   Organizowanie wycieczek krajoznawczych i spotkań integracyjnych przy

    ognisku
-   Umożliwiamy mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotnych przysługujących

    im na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego


Dom świadczy mieszkańcom także następujące usługi niestandardowe :
-     Zabiegi rehabilitacji medycznej, realizowane w istniejącym w budynku Domu Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej, prowadzonym przez PKPS ZO w Łomży
-     PKPS ZO w Łomży zatrudnia lekarza internistę i lekarza rehabilitacji medycznej i mieszkańcy Domu korzystają także z ich usług
-     PKPS ZO  w Łomży posiada Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pensjonat Ptaki” w Balikach i mieszkańcy Domu corocznie wyjeżdżają do tego Ośrodka na turnusy rehabilitacyjne oraz pobyty wypoczynkowo- rekreacyjne
-     PKPS ZO w Łomży posiada 3 samochody:
      - 28 osobowy autobus,
      -   9 osobowy mikrobus
      -      osobowo-dostawczy Citroen Berlingo.
 Z samochodów tych korzystają nieodpłatnie mieszkańcy Domu np. dowóz na wizytę do lekarza specjalisty, wycieczki i inne wyjazdy.

         Usługi opiekuńcze realizowane są przez wykwalifikowany personel Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego powołanego przez Dyrektora Domu.
 W skład zespołu wchodzą:
- Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego
- Lekarz internista
- Lekarz psychiatra
- Pracownik socjalny
- Terapeuta zajęciowy
- Rehabilitant
- Pielęgniarki
- Opiekunki
- Pokojowe

2012.12.08 - Jubileusz 100-lecia urodzin jednej z mieszkanek.

 

       08 grudnia 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej  im. Wiktorii   Kowalewskiej, odbył się piękny Jubileusz 100 – lecia urodzin jednej z mieszkanek DPS Pani Marii Skawskiej.

      Pani Maria mieszka w naszym Domu od września 2007 roku, sama wybrała ten dom jako miejsce swojego zamieszkania, i to właśnie Ona zdecydowała od kiedy chce w nim zamieszkać. Jest rodowitą łomżynianką, urodziła się 08.12.1912r. w Łomży, przed laty pracowała jako polonistka w Szkole Podstawowej  nr 6 i nr 3 w Łomży. Swoje życie zawodowe poświęciła łomżyńskiej młodzieży, dlatego jej życie jest dla nas ogromną skarbnicą wiedzy i doświadczenia jakim dzieli się z nami do dnia dzisiejszego.   Zapraszamy - Galeria zdjęć.